รายงานสภาวะอากาศ - เชียงราย : อ.เมือง จ.เชียงราย วันที่ : 06/08/2020 เวลา 04:00 นาฬิกา

อุณหภูมิ : 24.7 องศาเซลเซียส
ความชื้นสัมพัทธ์ : 95 %
ความกดอากาศ : 1005.56 มิลลิบาร์
ทิศทางลม : ลมสงบ
ทัศนวิสัย : 8.0 กิโลเมตร
ลักษณะอากาศ : มีฝนธรรมดา ขนาดเบา ตกต่อเนื่องกัน
ฝนสะสมวันนี้ : 41.2 มิลลิเมตร
พระอาทิตย์ขึ้นเช้าพรุ่งนี้: 05:57 น.
พระอาทิตย์ตกเย็นวันนี้: 18:56 น.