รายงานสภาวะอากาศ - เชียงราย : อ.เมือง จ.เชียงราย วันที่ : 16/12/2018 เวลา 10:00 นาฬิกา

อุณหภูมิ : 22.4 องศาเซลเซียส
ความชื้นสัมพัทธ์ : 75 %
ความกดอากาศ : 1021.73 มิลลิบาร์
ทิศทางลม : ทิศเหนือค่อนไปทางตะวันออก ความเร็ว 11.1 กม./ชม.
ทัศนวิสัย : 12.0 กิโลเมตร
ลักษณะอากาศ : มีเมฆบางส่วน
ฝนสะสมวันนี้ : 0.0 มิลลิเมตร
พระอาทิตย์ขึ้นเช้าพรุ่งนี้: 06:47 น.
พระอาทิตย์ตกเย็นวันนี้: 17:45 น.