Untitled Document
"เทศบาลตำบลหงาว ยินดีต้อนรับทุกท่านที่มาเยือน" ..........   ถิ่นวัฒนธรรมล้านนา ล้ำค่าองค์พระเจ้าสองสี พระธาตุปลายนาตั้งตระหง่านสานชีวี สายนทีลำน้ำหงาวชาวเกษตรกรรม
Untitled Document
 เมนูหลักเว็บไซต์
หน้าแรก
ประวัติเทศบาลตำบลหงาว
ข้อมูลทั่วไปตำบลหงาว
คำแถลงนโยบายนายกเทศมนตรี
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
โครงสร้างเทศบาลตำบลหงาว
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประกวดราคา
ประมวลภาพกิจกรรม / ผลงาน
คลังเอกสาร
เอกสารเทศบัญญัติ
เอกสารงานนโยบายและแผน
เอกสารรายงาน
เอกสารงานบุคลากร
เอกสารงานจัดซื้อ-จัดจ้าง
ประกาศเทศบาลตำบลหงาว เรื่องการกำหนดระยะเวลาแล้วเสร็จของงาน
จดหมายข่าว
ปี พ.ศ. 2558
ปี พ.ศ. 2559
ปี พ.ศ. 2560
ปี พ.ศ. 2561
ปี พ.ศ. 2562
ปี พ.ศ. 2563
รายงานประชุมผู้บริหาร พนักงาน และพนักงานจ้าง
ปี พ.ศ. 2558
ปี พ.ศ. 2559
ปี พ.ศ. 2560
ปี พ.ศ. 2561
ปี พ.ศ. 2562
ปี พ.ศ. 2563
กิจการสภาฯ
ปี พ.ศ. 2561
ปี พ.ศ. 2562
ปี พ.ศ. 2563
ปี พ.ศ. 2564
ปี พ.ศ. 2565
ปี พ.ศ. 2566
เกร็ดความรู้
คู่มือสำหรับประชาชน ตาม พ.ร.บ. อำนวยความสะดวกฯ
หนังสือราชการ
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ร้องทุกข์-ร้องเรียน
สายด่วนผู้บริหาร
ร่วมแสดงความคิดเห็น / กระดานสนทนา
ผลสำรวจความพอใจของประชาชน
รายงานการประเมินประสิทธิภาพของ อปท.(LPA)
ติดต่อหน่วยงาน

ศูนย์บริการออนไลน์

สำนักงานทะเบียนพาณิชย์
ระเบียบกฎหมายเกี่ยวกับเทศบาล
แบบฟอร์มคำร้องต่างๆ

 

Link อื่นๆ

ศูนย์กลางความรู้แห่งชาติ
แหล่งท่องเที่ยว
ร้านอาหาร
โรงแรมที่พัก ต.หงาว
สินค้า OTOP

แผนที่ตำบลหงาว

 

เว็บลิงค์จังหวัดเชียงราย

อุณหภูมิเชียงราย
 
ระบบศูนย์ข้อมูล และรายงาน
 
 
       หน่ายงานราชการ
 
       แนวข้อสอบราชการ
พนักงานส่วนตำบล
พรบ.อบต.พ.ศ.2537
ข้อสอบครูออนไลน์
ข้อสอบความรู้รอบตัว
ข้อสอบคอมพิวเตอร์
แหล่งรวมข้าราชการ /ครู /อบต. /ก.พ.
 
        ข้อมูลบริการ
ค้นหาทะเบียนราษฎร์
ค้นหาทะเบียนชื่อสกุล
ค้นหาราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดิน
ค้นข้อมูลทะเบียนธุรกิจ
ค้นหาข้อมูลภาครัฐ
เสียภาษีออนไลน์
สแกนไวรัสฟรี
ค้นหารหัสไปรษณีย์
จองตั๋วเครื่องบิน
ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์
เบอร์โทรที่ควรทราบ
 

:: พบข้อมูล 256 รายการ กำลังแสดงผลข้อมูลหน้าที่ : 1 จากทั้งหมด 6 หน้า

ประกาศเทศบาลตำบลหงาว เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างท่อเหลี่ยมคอนกรีตเ
( ประกาศเมื่อ 07 ธันวาคม 2563 เวลา 15:33:14)
 
ประกาศเทศบาลตำบลหงาว เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างศาลาเอนกประสงค์ป่า
( ประกาศเมื่อ 07 ธันวาคม 2563 เวลา 15:32:31)
 
ประกาศเทศบาลตำบลหงาว เรื่องประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับคัดเลือกฯ
( ประกาศเมื่อ 30 กรกฏาคม 2563 เวลา 13:16:14)
 
ประกาศเทศบาลตำบลหงาว เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถ
( ประกาศเมื่อ 24 กรกฏาคม 2563 เวลา 13:26:25)
 
ประกาศเทศบาลตำบลหงาว เรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ2563
( ประกาศเมื่อ 15 มกราคม 2563 เวลา 10:34:17)
 
ประกาศเทศบาลตำบลหงาว เรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
( ประกาศเมื่อ 11 พฤศจิกายน 2563 เวลา 15:33:28)
 
ประกาศเทศบาลตำบลหงาว เรื่องประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับคัดเลือกฯ
( ประกาศเมื่อ 29 เมษายน 2563 เวลา 10:20:50)
 
ประกาศเทศบาลตำบลหงาว เรื่องประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับคัดเลือกฯ
( ประกาศเมื่อ 31 มกราคม 2563 เวลา 15:20:26)
 
ประกาศเทศบาลตำบลหงาว เรื่องประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับคัดเลือกฯ
( ประกาศเมื่อ 30 ตุลาคม 2562 เวลา 13:20:03)
 
ประกาศเทศบาลตำบลหงาว เรื่องประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับคัดเลือกฯ
( ประกาศเมื่อ 28 มิถุนายน 2563 เวลา 14:19:39)
 
ประกาศเทศบาลตำบลหงาว เรื่องประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับคัดเลือกฯ
( ประกาศเมื่อ 29 มีนาคม 2562 เวลา 15:19:12)
 
ประกาศเทศบาลตำบลหงาว เรื่องประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับคัดเลือกฯ
( ประกาศเมื่อ 31 มกราคม 2562 เวลา 11:18:51)
 
ประกาศเทศบาลตำบลหงาว เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์แบบพกพ
( ประกาศเมื่อ 26 มิถุนายน 2563 เวลา 13:22:30)
 
ประกาศเทศบาลตำบลหงาว เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง หมู่ที่
( ประกาศเมื่อ 24 มิถุนายน 2563 เวลา 14:09:19)
 
ประกาศเทศบาลตำบลหงาว เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมโรงจอดรถเทศบาลตำบล
( ประกาศเมื่อ 24 มิถุนายน 2563 เวลา 14:08:04)
 
ประกาศเทศบาลตำบลหงาว เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาปรับปรุงต่อเติมหอประชุ
( ประกาศเมื่อ 05 มิถุนายน 2563 เวลา 14:06:02)
 
ประกาศเทศบาลตำบลหงาว เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมสำนักง
( ประกาศเมื่อ 05 มิถุนายน 2563 เวลา 14:04:49)
 
ประกาศเทศบาลตำบลหงาว เรื่อง ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือ
( ประกาศเมื่อ 30 ตุลาคม 2562 เวลา 16:21:00)
 
ประกาศเทศบาลตำบลหงาว เรื่อง ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือ
( ประกาศเมื่อ 29 มิถุนายน 2562 เวลา 15:19:15)
 
ประกาศเทศบาลตำบลหงาว เรื่อง ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือ
( ประกาศเมื่อ 29 มีนาคม 2562 เวลา 16:17:51)
 
ประกาศเทศบาลตำบลหงาว เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาก่อสร้างท่อเหลี่ยม คส
( ประกาศเมื่อ 26 พฤษภาคม 2563 เวลา 11:40:45)
 
ประกาศเทศบาลตำบลหงาว เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพ
( ประกาศเมื่อ 18 พฤษภาคม 2563 เวลา 11:29:42)
 
ประกาศเทศบาลตำบลหงาว เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมร
( ประกาศเมื่อ 19 พฤษภาคม 2563 เวลา 11:28:56)
 
ประกาศเทศบาลตำบลหงาว เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (น้ำย
( ประกาศเมื่อ 18 พฤษภาคม 2563 เวลา 11:28:05)
 
ประกาศเทศบาลตำบลหงาว เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างสำรวจความพึงพอใจของผู้รับ
( ประกาศเมื่อ 18 พฤษภาคม 2563 เวลา 11:27:17)
 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 14
( ประกาศเมื่อ 7 พฤษภาคม 2563 เวลา 13:16:45)
 
ประกาศเทศบาลตำบลหงาว เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาก่อสร้างถนน คสล.(ซอย 11 ) ม.11
( ประกาศเมื่อ 7 พฤษภาคม 2563 เวลา 13:15:35)
 
ประกาศเทศบาลตำบลหงาว เรื่องประกาศผู้ชนะการเสอนราคาซ่อมแซมหลังคาสำนักงานเทศบาล
( ประกาศเมื่อ 01 พฤษภาคม 2563 เวลา 13:43:22)
 
ประกาศเทศบาลตำบลหงาว เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาก่อสร้างถนน คสล. ม.10
( ประกาศเมื่อ 01 พฤษภาคม 2563 เวลา 13:42:31)
 
ประกาศเทศบาลตำบลหงาว เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาก่อสร้างถนน คสล. ม.8
( ประกาศเมื่อ 01 พฤษภาคม 2563 เวลา 13:41:51)
 
ประกาศเทศบาลตำบลหงาว เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาวางท่อระบายน้ำ คสล.ม.5
( ประกาศเมื่อ 24 เมษายน 2563 เวลา 14:24:34)
 
ประกาศเทศบาลตำบลหงาว เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาก่อสร้างท่อ คสล.ม.13
( ประกาศเมื่อ 24 เมษายน 2563 เวลา 14:24:21)
 
ประกาศเทศบาลตำบลหงาว เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาก่อสร้างท่อระบายน้ำฯ ม.17
( ประกาศเมื่อ 24 เมษายน 2563 เวลา 14:24:01)
 
ประกาศเทศบาลตำบลหงาว เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาก่อสร้างรางระบายน้ำคอ
( ประกาศเมื่อ 23 เมษายน 2563 เวลา 13:44:37)
 
ประกาศเทศบาลตำบลหงาว เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาก่อสร้างรางระบายน้ำคอ
( ประกาศเมื่อ 23 เมษายน 2563 เวลา 13:44:11)
 
ประกาศเทศบาลตำบลหงาว เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาก่อสร้างรางระบายน้ำ ค
( ประกาศเมื่อ 20 เมษายน 2563 เวลา 11:47:57)
 
ประกาศเทศบาลตำบลหงาว เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาก่อสร้างรางระบายน้ำ ค
( ประกาศเมื่อ 20 เมษายน 2563 เวลา 11:46:43)
 
ประกาศเทศบาลตำบลหงาว เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาก่อสร้างรางระบายน้ำคอน
( ประกาศเมื่อ 20 เมษายน 2563 เวลา 11:44:02)
 
ประกาศเทศบาลตำบลหงาว เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมลำน้ำเหมืองทุ่
( ประกาศเมื่อ 15 เมษายน 2563 เวลา 09:38:28)
 
ประกาศเทศบาลตำบลหงาว เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมฝายน้ำออกรู หม
( ประกาศเมื่อ 15 เมษายน 2563 เวลา 09:36:48)
 
ประกาศเทศบาลตำบลหงาว เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถมดินสันฝายร่องอ้น หมู่ที
( ประกาศเมื่อ 15 เมษายน 2563 เวลา 09:30:54)
 
ประกาศเทศบาลตำบลหงาว เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุๆ (กระสอบบรรจุทราย)
( ประกาศเมื่อ 30 มีนาคม 2563 เวลา 16:02:28)
 
ประกาศเทศบาลตำบลหงาว เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว (เ
( ประกาศเมื่อ 02 เมษายน 2563 เวลา 16:01:56)
 
ประกาศเทศบาลตำบลหงาว เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน(กองช่าง)
( ประกาศเมื่อ 31 มีนาคม 2563 เวลา 16:01:07)
 
ประกาศเทศบาลตำบลหงาว เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (เครื
( ประกาศเมื่อ 10 มีนาคม 2563 เวลา 15:41:13)
 
ประกาศเทศบาลตำบลหงาว เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (เครื่อง
( ประกาศเมื่อ 10 มีนาคม 2563 เวลา 15:39:47)
 
ประกาศเทศบาลตำบลหงาว เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง หมา
( ประกาศเมื่อ 11 มีนาคม 2563 เวลา 09:38:04)
 
ประกาศเทศบาลตำบลหงาว เรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใ
( ประกาศเมื่อ 06 มีนาคม 2563 เวลา 15:38:54)
 
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน เทศบาลตำบลหงาว อำเภอเทิง จังหวัดเชียงร
( ประกาศเมื่อ 24 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 13:43:06)
 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมสร้างถนนอสฟัลท์ติก บ้านศาลาวาส
( ประกาศเมื่อ 21 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 15:27:55)
 
 Untitled Document

ออนไลน์ใช้งานอยู่ 1 คน จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ 243581 ครั้ง

เทศบาลตำบลหงาว 96 หมู่ 1 ต.หงาว อ.เทิง จ.เชียงราย 57160 โทรศัพท์ 0-5369-6333 โทรสาร 0-5369-6334
เว็บไซต์แห่งนี้รองรับการแสดงผลได้ดี ที่ขนาดจอภาพ 1024 x 800 พิกเซล

Last Update 2021 tambon-ngao.go.th. All Rights Reserved. Design by: เชียงรายเอ็นเทอร์ซอฟต์