Untitled Document
"เทศบาลตำบลหงาว ยินดีต้อนรับทุกท่านที่มาเยือน" ..........   ถิ่นวัฒนธรรมล้านนา ล้ำค่าองค์พระเจ้าสองสี พระธาตุปลายนาตั้งตระหง่านสานชีวี สายนทีลำน้ำหงาวชาวเกษตรกรรม
Untitled Document
 เมนูหลักเว็บไซต์
หน้าแรก
ประวัติเทศบาลตำบลหงาว
ข้อมูลทั่วไปตำบลหงาว
คำแถลงนโยบายนายกเทศมนตรี
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
โครงสร้างเทศบาลตำบลหงาว
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประกวดราคา
ประมวลภาพกิจกรรม / ผลงาน
คลังเอกสาร
เอกสารเทศบัญญัติ
เอกสารงานนโยบายและแผน
เอกสารรายงาน
เอกสารงานบุคลากร
เอกสารงานจัดซื้อ-จัดจ้าง
ประกาศเทศบาลตำบลหงาว เรื่องการกำหนดระยะเวลาแล้วเสร็จของงาน
จดหมายข่าว
ปี พ.ศ. 2558
ปี พ.ศ. 2559
ปี พ.ศ. 2560
ปี พ.ศ. 2561
ปี พ.ศ. 2562
ปี พ.ศ. 2563
รายงานประชุมผู้บริหาร พนักงาน และพนักงานจ้าง
ปี พ.ศ. 2558
ปี พ.ศ. 2559
ปี พ.ศ. 2560
ปี พ.ศ. 2561
ปี พ.ศ. 2562
ปี พ.ศ. 2563
เกร็ดความรู้
คู่มือสำหรับประชาชน ตาม พ.ร.บ. อำนวยความสะดวกฯ
หนังสือราชการ
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ร้องทุกข์-ร้องเรียน
สายด่วนผู้บริหาร
ร่วมแสดงความคิดเห็น / กระดานสนทนา
ผลสำรวจความพอใจของประชาชน
รายงานการประเมินประสิทธิภาพของ อปท.(LPA)
ติดต่อหน่วยงาน

ศูนย์บริการออนไลน์

สำนักงานทะเบียนพาณิชย์
ระเบียบกฎหมายเกี่ยวกับเทศบาล
แบบฟอร์มคำร้องต่างๆ

 

Link อื่นๆ

ศูนย์กลางความรู้แห่งชาติ
แหล่งท่องเที่ยว
ร้านอาหาร
โรงแรมที่พัก ต.หงาว
สินค้า OTOP

แผนที่ตำบลหงาว

 

เว็บลิงค์จังหวัดเชียงราย

อุณหภูมิเชียงราย
 
ระบบศูนย์ข้อมูล และรายงาน
 
 
       หน่ายงานราชการ
 
       แนวข้อสอบราชการ
พนักงานส่วนตำบล
พรบ.อบต.พ.ศ.2537
ข้อสอบครูออนไลน์
ข้อสอบความรู้รอบตัว
ข้อสอบคอมพิวเตอร์
แหล่งรวมข้าราชการ /ครู /อบต. /ก.พ.
 
        ข้อมูลบริการ
ค้นหาทะเบียนราษฎร์
ค้นหาทะเบียนชื่อสกุล
ค้นหาราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดิน
ค้นข้อมูลทะเบียนธุรกิจ
ค้นหาข้อมูลภาครัฐ
เสียภาษีออนไลน์
สแกนไวรัสฟรี
ค้นหารหัสไปรษณีย์
จองตั๋วเครื่องบิน
ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์
เบอร์โทรที่ควรทราบ
 

:: พบข้อมูล 212 รายการ กำลังแสดงผลข้อมูลหน้าที่ : 1 จากทั้งหมด 5 หน้า

ประกาศเทศบาลตำบลหงาว เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (เครื
( ประกาศเมื่อ 10 มีนาคม 2563 เวลา 15:41:13)
 
ประกาศเทศบาลตำบลหงาว เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (เครื่อง
( ประกาศเมื่อ 10 มีนาคม 2563 เวลา 15:39:47)
 
ประกาศเทศบาลตำบลหงาว เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง หมา
( ประกาศเมื่อ 11 มีนาคม 2563 เวลา 09:38:04)
 
ประกาศเทศบาลตำบลหงาว เรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใ
( ประกาศเมื่อ 06 มีนาคม 2563 เวลา 15:38:54)
 
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน เทศบาลตำบลหงาว อำเภอเทิง จังหวัดเชียงร
( ประกาศเมื่อ 24 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 13:43:06)
 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมสร้างถนนอสฟัลท์ติก บ้านศาลาวาส
( ประกาศเมื่อ 21 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 15:27:55)
 
ประกาศเทศบาลตำบลหงาว เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว
( ประกาศเมื่อ 13 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 14:19:46)
 
ประกาศเทศบาลตำบลหงาว เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการจัดอบรมโครงการพ
( ประกาศเมื่อ 11 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 14:32:56)
 
ประกาศเทศบาลตำบลหงาว เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง หมู่ที่ 4,8
( ประกาศเมื่อ 11 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 14:31:48)
 
ประกาศเทศบาลตำบลหงาว เรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติก บ้านศาลาวาส (ซอย
( ประกาศเมื่อ 03 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 15:12:20)
 
ประกาศเทศบาลตำบลหงาว เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมถมดินลูกรังพร้อมปร
( ประกาศเมื่อ 28 มกราคม 2563 เวลา 11:02:31)
 
ประกาศเทศบาลตำบลหงาว เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมถมดินลูกรังพร้อมปร
( ประกาศเมื่อ 28 มกราคม 2563 เวลา 11:02:14)
 
ประกาศเทศบาลตำบลหงาว เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมถมดินลูกรังพร้อมปร
( ประกาศเมื่อ 28 มกราคม 2563 เวลา 11:01:57)
 
ประกาศเทศบาลตำบลหงาว เรื่อง ร่างประกวดราคาซ่อมสร้างถนนแอสฟัลท์ติก บ้านศาลาวาส (ซ
( ประกาศเมื่อ 23 มกราคม 2563 เวลา 09:27:52)
 
ประกาศเทศบาลตำบลหงาว เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมถมหินคลุกพร้อมปรับ
( ประกาศเมื่อ 20 มกราคม 2563 เวลา 10:14:11)
 
ประกาศเทศบาลตำบลหงาว เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมถมหินคลุกพร้อมปรับ
( ประกาศเมื่อ 20 มกราคม 2563 เวลา 10:13:45)
 
ประกาศเทศบาลตำบลหงาว เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมถมหินคลุกพร้อมปรับ
( ประกาศเมื่อ 20 มกราคม 2563 เวลา 10:13:19)
 
ประกาศเทศบาลตำบลหงาว เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมถมหินคลุกพร้อมปรับ
( ประกาศเมื่อ 20 มกราคม 2563 เวลา 10:12:55)
 
ประกาศเทศบาลตำบลหงาว เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมถมหินคลุกพร้อม
( ประกาศเมื่อ 16 มกราคม 2563 เวลา 16:27:14)
 
ประกาศเทศบาลตำบลหงาว เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมถมหินคลุกพร้อม
( ประกาศเมื่อ 16 มกราคม 2563 เวลา 16:26:50)
 
ประกาศเทศบาลตำบลหงาว เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมถมหินคลุกพร้อม
( ประกาศเมื่อ 16 มกราคม 2563 เวลา 16:26:28)
 
ประกาศเทศบาลตำบลหงาว เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมถมหินคลุกพร้อม
( ประกาศเมื่อ 16 มกราคม 2563 เวลา 16:25:59)
 
ประกาศเทศบาลตำบลหงาว เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมถมหินคลุกพร้อม
( ประกาศเมื่อ 16 มกราคม 2563 เวลา 16:25:28)
 
ประกาศเทศบาลตำบลหงาว เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาขุดลอกห้วยผึ้ง หมู่ท
( ประกาศเมื่อ 07 มกราคม 2563 เวลา 14:19:20)
 
ประกาศเทศบาลตำบลหงาว เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาขุดลอกเปิดทางน้ำห้วยบ
( ประกาศเมื่อ 07 มกราคม 2563 เวลา 14:18:48)
 
ประกาศเทศบาลตำบลหงาว เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาขุดลอกห้วยจำบอน หมู่ท
( ประกาศเมื่อ 07 มกราคม 2563 เวลา 14:18:08)
 
ประกาศเทศบาลตำบลหงาว เรื่องประกาศผู้่ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาขุดลอกเปิดทางน้ำ หมู่
( ประกาศเมื่อ 07 มกราคม 2563 เวลา 14:16:08)
 
ประกาศเทศบาลตำบลหงาว เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาขุดลอกห้วยกาแกด หมู่
( ประกาศเมื่อ 07 มกราคม 2563 เวลา 14:15:04)
 
ประกาศเทศบาลตำบลหงาว เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อรถยนต์บรรทุกเทท
( ประกาศเมื่อ 09 มกราคม 2563 เวลา 10:59:51)
 
ประกาศเทศบาลตำบลหงาว เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (สำนักป
( ประกาศเมื่อ 02 มกราคม 2563 เวลา 16:35:46)
 
ประกาศเทศบาลตำบลหงาว เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (งานป้อง
( ประกาศเมื่อ 02 มกราคม 2563 เวลา 16:35:01)
 
ประกาศเทศบาลตำบลหงาว เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหนังสือพิมพ์ ประจำเดือน ม
( ประกาศเมื่อ 02 มกราคม 2563 เวลา 16:33:47)
 
ประกาศเทศบาลตำบลหงาว เรื่อง ประกวดราคาซื้อรถยนต์บรรทุกเทท้ายติดตั้งเครนไฮดรอลิกพ
( ประกาศเมื่อ 17 ธันวาคม 2562 เวลา 10:39:53)
 
ประกาศเทศบาลตำบลหงาว เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาขุดลอกเปิดทางน้ำ หม
( ประกาศเมื่อ 12 ธันวาคม 2562 เวลา 14:19:07)
 
ประกาศเทศบาลตำบลหงาว เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการเกษตร
( ประกาศเมื่อ 4 ธันวาคม 2562 เวลา 14:18:09)
 
ประกาศเทศบาลตำบลหงาว เรื่อง ประกาศผุ้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุซ่อมแซมคันเหมือง คส
( ประกาศเมื่อ 12 ธันวาคม 2562 เวลา 14:17:08)
 
ประกาศร่าง เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) การซ
( ประกาศเมื่อ 04 ธันวาคม 2562 เวลา 14:42:01)
 
ประกาศเทศบาลตำบลหงาว เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
( ประกาศเมื่อ 10 กันยายน 2562 เวลา 11:10:46)
 
ประกาศเทศบาลตำบลหงาว เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำรวจ (ล้อวัดระยะ
( ประกาศเมื่อ 11 กันยายน 2562 เวลา 11:09:52)
 
ประกาศเทศบาลตำบลหงาว เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกระสอบทรายและไม้ยูคา
( ประกาศเมื่อ 11 กันยายน 2562 เวลา 11:09:11)
 
ประกาศเทศบาลตำบลหงาว เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง
( ประกาศเมื่อ 06 กันยายน 2562 เวลา 11:07:59)
 
ประกาศเทศบาลตำบลหงาว เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหนังสือพิมพ์ ประจำเดือน ก
( ประกาศเมื่อ 30 สิงหาคม 2562 เวลา 11:07:33)
 
ประกาศเทศบาลตำบลหงาว เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายไวนิล
( ประกาศเมื่อ 06 กันยายน 2562 เวลา 11:06:56)
 
ประกาศเทศบาลตำบลหงาว เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อขาตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ (
( ประกาศเมื่อ 28 สิงหาคม 2562 เวลา 15:05:15)
 
ประกาศเทศบาลตำบลหงาว เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการเกษตร
( ประกาศเมื่อ 28 สิงหาคม 2562 เวลา 15:04:30)
 
ประกาศเทศบาลตำบลหงาว เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน งานสาธารณสุ
( ประกาศเมื่อ 28 สิงหาคม 2562 เวลา 15:04:00)
 
ประกาศเทศบาลตำบลหงาว เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (โต๊ะทำง
( ประกาศเมื่อ 28 สิงหาคม 2562 เวลา 15:03:18)
 
ประกาศเทศบาลตำบลหงาว เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพ
( ประกาศเมื่อ 29 สิงหาคม 2562 เวลา 13:34:57)
 
ประกาศเทศบาลตำบลหงาว เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (กองข่าง
( ประกาศเมื่อ 29 สิงหาคม 2562 เวลา 13:34:23)
 
ประกาศเทศบาลตำบลหงาว เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (สำหร
( ประกาศเมื่อ 29 สิงหาคม 2562 เวลา 13:33:49)
 
 Untitled Document

ออนไลน์ใช้งานอยู่ 1 คน จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ 235872 ครั้ง

เทศบาลตำบลหงาว อ.เทิง จ.เชียงราย 57160 โทรศัพท์ 0-5369-6333 โทรสาร 0-5369-6334
เว็บไซต์แห่งนี้รองรับการแสดงผลได้ดี ที่ขนาดจอภาพ 1024 x 800 พิกเซล

CopyRight © 2016 tambon-ngao.go.th. All Rights Reserved. Design by: เชียงรายเอ็นเทอร์ซอฟต์