Untitled Document
"เทศบาลตำบลหงาว ยินดีต้อนรับทุกท่านที่มาเยือน" ..........   ถิ่นวัฒนธรรมล้านนา ล้ำค่าองค์พระเจ้าสองสี พระธาตุปลายนาตั้งตระหง่านสานชีวี สายนทีลำน้ำหงาวชาวเกษตรกรรม
Untitled Document
 เมนูหลักเว็บไซต์
หน้าแรก
ประวัติเทศบาลตำบลหงาว
ข้อมูลทั่วไปตำบลหงาว
คำแถลงนโยบายนายกเทศมนตรี
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
โครงสร้างเทศบาลตำบลหงาว
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประกวดราคา
ประมวลภาพกิจกรรม / ผลงาน
คลังเอกสาร
เอกสารเทศบัญญัติ
เอกสารงานนโยบายและแผน
เอกสารรายงาน
เอกสารงานบุคลากร
เอกสารงานจัดซื้อ-จัดจ้าง
ประกาศเทศบาลตำบลหงาว เรื่องการกำหนดระยะเวลาแล้วเสร็จของงาน
จดหมายข่าว
ปี พ.ศ. 2558
ปี พ.ศ. 2559
ปี พ.ศ. 2560
ปี พ.ศ. 2561
ปี พ.ศ. 2562
ปี พ.ศ. 2563
รายงานประชุมผู้บริหาร พนักงาน และพนักงานจ้าง
ปี พ.ศ. 2558
ปี พ.ศ. 2559
ปี พ.ศ. 2560
ปี พ.ศ. 2561
ปี พ.ศ. 2562
ปี พ.ศ. 2563
เกร็ดความรู้
คู่มือสำหรับประชาชน ตาม พ.ร.บ. อำนวยความสะดวกฯ
หนังสือราชการ
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ร้องทุกข์-ร้องเรียน
สายด่วนผู้บริหาร
ร่วมแสดงความคิดเห็น / กระดานสนทนา
ผลสำรวจความพอใจของประชาชน
รายงานการประเมินประสิทธิภาพของ อปท.(LPA)
ติดต่อหน่วยงาน

ศูนย์บริการออนไลน์

สำนักงานทะเบียนพาณิชย์
ระเบียบกฎหมายเกี่ยวกับเทศบาล
แบบฟอร์มคำร้องต่างๆ

 

Link อื่นๆ

ศูนย์กลางความรู้แห่งชาติ
แหล่งท่องเที่ยว
ร้านอาหาร
โรงแรมที่พัก ต.หงาว
สินค้า OTOP

แผนที่ตำบลหงาว

 

เว็บลิงค์จังหวัดเชียงราย

อุณหภูมิเชียงราย
 
ระบบศูนย์ข้อมูล และรายงาน
 
 
       หน่ายงานราชการ
 
       แนวข้อสอบราชการ
พนักงานส่วนตำบล
พรบ.อบต.พ.ศ.2537
ข้อสอบครูออนไลน์
ข้อสอบความรู้รอบตัว
ข้อสอบคอมพิวเตอร์
แหล่งรวมข้าราชการ /ครู /อบต. /ก.พ.
 
        ข้อมูลบริการ
ค้นหาทะเบียนราษฎร์
ค้นหาทะเบียนชื่อสกุล
ค้นหาราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดิน
ค้นข้อมูลทะเบียนธุรกิจ
ค้นหาข้อมูลภาครัฐ
เสียภาษีออนไลน์
สแกนไวรัสฟรี
ค้นหารหัสไปรษณีย์
จองตั๋วเครื่องบิน
ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์
เบอร์โทรที่ควรทราบ
 

:: พบข้อมูล 99 รายการ กำลังแสดงผลข้อมูลหน้าที่ : 1 จากทั้งหมด 3 หน้า

รายงานงบรับ-จ่าย ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2563
( 2 มีนาคม 2563 เวลา 13:06:00)
 
รายงานงบรับ-จ่าย ประจำเดือน มกราคม 2563
( 4 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 14.30:20)
 
รายงานงบรับ-จ่าย ประจำเดือน ธันวาคม 2562
( 6 มกราคม 2563 เวลา 14:50:39)
 
รายงานงบรับ-จ่าย ประจำเดือน พฤศจิกายน 2562
( 04 ธันวาคม 2562 เวลา 11:50:10)
 
รายงานงบรายรับ-จ่าย ประจำเดือน ตุลาคม 2562
( 02 พฤศจิกายน 2562 เวลา 11:02:15)
 
รายงานงบการเงิน ประจำปีงบประมาณ 2562
( 03 ตุลาคม 2562 เวลา 16:20:04)
 
รายงานการเงิน รับ-จ่าย ประจำเดือน มีนาคม 2562
( 7 เมษายน 2562)
 
รายงานการเงิน รับ-จ่าย ประจำเดือน ธันวาคม 2561
( 7 มกราคม 2562 )
 
รายงานรับ-จ่ายเงิน ประจำเดือน กันยายน 2561
( 9 ตุลาคม 2561 เวลา 10:20:49)
 
รายงานงบการเงินประจำเดือน เมษายน 2562
( 8 พฤษภาคม 2562 เวลา 09.30 น.)
 
ประกาศเทศบาลตำบลหงาว เรื่อง ประชาสัมพันธ์โครงการบริการรับชำระภาษีนอกสถานที่ ป
( 27 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 09:47:25)
 
งบการเงินประจำปี 2561
( 20 พฤศจิกายน 2561 เวลา 15:17:42)
 
เชิญชวนบริจาคหนังสือ
( 05 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 16:05:51)
 
แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ ดูแล บำรุงรักษา ที่อ่านหนังสือเทศบาลตำบลหงาว
( 05 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 16:05:03)
 
จัดตั้งที่อ่านหนังสือท้องถิ่นรักการอ่าน
( 05 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 16:03:34)
 
ปั่น-ปัน-สุข 2019
เทศบาลตำบลหงาว ร่วมกับชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านตำบลหงาว , อสม.ตำบลหงาว, บริษัทโตโยต้าเชียงราย สาขาเทิง และเครือข่ายปั่นจักรยานเพื่อสุขภาพ เชิญชวนผู้ที่สนใจปั่นจักรยานเพื่อสุขภาพ รายได้เพื่อเป็นทุนช่วยเหลือผู้ป่วยติดเตียง และผู้ด้อยโอกาสในพื้นที่ตำบลหงาว ( 05 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 15:52:05)
 
ประชาสัมพันธ์ การชำระภาษีประจำปี 2562
( 20 พฤศจิกายน 2561 เวลา 10:23:27)
 
จำนวนผู้มาติดต่อ งานพัมนาชุมชน สำนักปลัด ตั้งแต่ ต.ค.60 - ก.ย.61
( 04 ตุลาคม 2561 เวลา 15:10:36)
 
ประกาศผลการสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้าง 2561 ตำแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า
( 31 สิงหาคม 2561 เวลา 08:45:10)
 
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานประจำปี 2561
( 27 สิงหาคม 2561 เวลา 09:59:41)
 
ประกาศเทศบาลตำบลหงาว เรื่องรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประ
( 02 สิงหาคม 2561 เวลา 16:29:37)
 
ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้าง
( 02 สิงหาคม 2561 เวลา 14:45:57)
 
ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานของจังหวัดเชียงราย
( 13 มิถุนายน 2561 เวลา 10:11:24)
 
ประกาศเทศบาลตำบลหงาว เรื่องการจัดตั้งศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ / ร้องเรียน
( 25 พฤษภาคม 2561 เวลา 15:45:17)
 
แผนผัง ขั้นตอนการรับเรื่องราวร้องทุกข์
( 25 พฤษภาคม 2561 เวลา 15:43:39)
 
ประกาศเทศบาลตำบลหงาว เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู
( 2 ธันวาคม 2560 เวลา 12:06:12)
 
ประกาศเทศบาลตำบลหงาว เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู
( 2 ธันวาคม 2560 เวลา 12:05:12)
 
ประกาศเทศบาลตำบลหงาว เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาโครงการจ้างเหมาก่อสร
( 28 เมษายน 2560 เวลา 12:04:12)
 
ประกาศเทศบาลตำบลหงาว เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจ้างเหมาก่อ
( 28 เมษายน 2560 เวลา 12:02:48)
 
ประกาศเทศบาลตำบลหงาว เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจ้างเหมาก่อ
( 28 เมษายน 2560 เวลา 12:01:42)
 
ประชาสัมพันธ์ งบแสดงฐานะทางการเงิน ประจำปีงบประมาณ 2560
( 8 มกราคม 2561 เวลา 10:59:20)
 
ประกาศเทศบาลตำบลหงาว เรื่อง รายงานรายรับ - รายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2560
( 3 มกราคม 2561 เวลา 10:58:25)
 
ประกาศผลการสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้างทั่วไป ประจำปี 2561
( 01 พฤษภาคม 2561 เวลา 12:56:04)
 
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานประจำปี 2561
( 26 เมษายน 2561 เวลา 15:22:20)
 
ประกาศรับสมัครพนักงานจ้างฯ ประจำปี 2561
( 02 เมษายน 2561 เวลา 09:59:10)
 
ประชาสัมพันธ์ การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้าง
( 31 มกราคม 2561 เวลา 11:16:17)
 
ประชาสัมพันธ์การรับสมัคร อาสาสมัครท้องถิ่นโลก (อถล.)
เทศบาลตำบลหงาว รับสมัครอาสาสมัครท้องถิ่นโลก (อถล.) ซึ่งเป็นบุคคลที่มีความสนใจ มีความสมัครใจ มีความเสียสละ และอุทิศตนในการทำงานด้านการจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย การป้องกันและรักษาสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่นของตนเอง ใช้ชื่อว่า "อลถ." ซึ่งบุคคลที่จะสมัครเป็น อลถ.ได้ ต้องมีคุณสมบัติเบื้องต้นคือ 1) มีสัญชาติไทย 2) มีอายุไม่ตำกว่า 7 ปี บริบูรณ์ 3) มีภูมิลำเนาอยู่ในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น 4) มีความสมัครใจและมีจิตอาสาเข้ามาร่วมดำเนินกิจกรรมด้านการบริหารจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย รวมถึงการปกป้องและรักษาสิ่งแวดล้อม 5) เป็นบุคคลที่มีความเสียสละ และอุทิศตัวในการทำงานเพื่อส่วนรวม 6) เป็นบุคคลที่ตระหนักถึงการทำงานโดยใช้กระบวนการมีส่วนร่วมเป็นสำคัญ 7) เป็นบุคคลที่เปิดโอกาสให้กับตัวเองและผู้อื่นในการแสวงหาความรู้และเพิ่มพูนความรู้และประสบการณ์ ผู้ใดสนใจสามารถติดต่อสอบถามได้ที่ สำนักปลัด เทศบาลตำบลหงาว อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย ในวันและเวลาราชการ ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป โทรศัพท์ (053) ุ696-333-4 เอกสารประกอบการสมัคร 1) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 1 ฉบับ 2) รูปถ่ายหน้าตรง ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 2 รูป หมายเหตุ : สำหรับผู้สมัครที่มีอายุต่ำกว่า 18 ปี บริบูรณ์ จะต้องมีผู้ปกครองลงนามยินยอมในใบสมัครด้วย ( 09 มกราคม 2561 เวลา 14:21:17)
 
ประชาสัมพันธ์การสำรวจและชำระภาษี ประจำปี พ.ศ. 2561
( 04 มกราคม 2561 เวลา 12:54:48)
 
ประชาสัมพันธ์ การชำระภาษีบำรุงท้องที่ประจำปี พ.ศ. 2561
( 04 มกราคม 2561 เวลา 12:52:40)
 
ประชาสัมพันธ์การสำรวจภาษีโรงเรือนและภาษีป้าย ประจำปี 2561
( 04 มกราคม 2561 เวลา 12:49:21)
 
 
 Untitled Document

ออนไลน์ใช้งานอยู่ 1 คน จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ 235872 ครั้ง

เทศบาลตำบลหงาว อ.เทิง จ.เชียงราย 57160 โทรศัพท์ 0-5369-6333 โทรสาร 0-5369-6334
เว็บไซต์แห่งนี้รองรับการแสดงผลได้ดี ที่ขนาดจอภาพ 1024 x 800 พิกเซล

CopyRight © 2016 tambon-ngao.go.th. All Rights Reserved. Design by: เชียงรายเอ็นเทอร์ซอฟต์