Untitled Document
"เทศบาลตำบลหงาว ยินดีต้อนรับทุกท่านที่มาเยือน" ..........   ถิ่นวัฒนธรรมล้านนา ล้ำค่าองค์พระเจ้าสองสี พระธาตุปลายนาตั้งตระหง่านสานชีวี สายนทีลำน้ำหงาวชาวเกษตรกรรม
Untitled Document
 เมนูหลักเว็บไซต์
หน้าแรก
ประวัติเทศบาลตำบลหงาว
ข้อมูลทั่วไปตำบลหงาว
คำแถลงนโยบายนายกเทศมนตรี
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
โครงสร้างเทศบาลตำบลหงาว
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประกวดราคา
ประมวลภาพกิจกรรม / ผลงาน
คลังเอกสาร
เอกสารเทศบัญญัติ
เอกสารงานนโยบายและแผน
เอกสารรายงาน
เอกสารงานบุคลากร
เอกสารงานจัดซื้อ-จัดจ้าง
ประกาศเทศบาลตำบลหงาว เรื่องการกำหนดระยะเวลาแล้วเสร็จของงาน
จดหมายข่าว
ปี พ.ศ. 2558
ปี พ.ศ. 2559
ปี พ.ศ. 2560
ปี พ.ศ. 2561
ปี พ.ศ. 2562
ปี พ.ศ. 2563
รายงานประชุมผู้บริหาร พนักงาน และพนักงานจ้าง
ปี พ.ศ. 2558
ปี พ.ศ. 2559
ปี พ.ศ. 2560
ปี พ.ศ. 2561
ปี พ.ศ. 2562
ปี พ.ศ. 2563
กิจการสภาฯ
ปี พ.ศ. 2561
ปี พ.ศ. 2562
ปี พ.ศ. 2563
ปี พ.ศ. 2564
ปี พ.ศ. 2565
ปี พ.ศ. 2566
เกร็ดความรู้
คู่มือสำหรับประชาชน ตาม พ.ร.บ. อำนวยความสะดวกฯ
หนังสือราชการ
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ร้องทุกข์-ร้องเรียน
สายด่วนผู้บริหาร
ร่วมแสดงความคิดเห็น / กระดานสนทนา
ผลสำรวจความพอใจของประชาชน
รายงานการประเมินประสิทธิภาพของ อปท.(LPA)
ติดต่อหน่วยงาน

ศูนย์บริการออนไลน์

สำนักงานทะเบียนพาณิชย์
ระเบียบกฎหมายเกี่ยวกับเทศบาล
แบบฟอร์มคำร้องต่างๆ

 

Link อื่นๆ

ศูนย์กลางความรู้แห่งชาติ
แหล่งท่องเที่ยว
ร้านอาหาร
โรงแรมที่พัก ต.หงาว
สินค้า OTOP

แผนที่ตำบลหงาว

 

เว็บลิงค์จังหวัดเชียงราย

อุณหภูมิเชียงราย
 
ระบบศูนย์ข้อมูล และรายงาน
 
 
       หน่ายงานราชการ
 
       แนวข้อสอบราชการ
พนักงานส่วนตำบล
พรบ.อบต.พ.ศ.2537
ข้อสอบครูออนไลน์
ข้อสอบความรู้รอบตัว
ข้อสอบคอมพิวเตอร์
แหล่งรวมข้าราชการ /ครู /อบต. /ก.พ.
 
        ข้อมูลบริการ
ค้นหาทะเบียนราษฎร์
ค้นหาทะเบียนชื่อสกุล
ค้นหาราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดิน
ค้นข้อมูลทะเบียนธุรกิจ
ค้นหาข้อมูลภาครัฐ
เสียภาษีออนไลน์
สแกนไวรัสฟรี
ค้นหารหัสไปรษณีย์
จองตั๋วเครื่องบิน
ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์
เบอร์โทรที่ควรทราบ
 

:: พบข้อมูล 147 รายการ กำลังแสดงผลข้อมูลหน้าที่ : 1 จากทั้งหมด 4 หน้า

ประกาศแผนการใช้จ่ายเงิน ไตรมาสที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2564
( 25 ธันวาคม 2563 เวลา 14:29:55)
 
รายงานงบรับ-จ่าย ประจำเดือน มกราคม 2564
( 8 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 10:26:18)
 
การขายพัสดุครุภัณฑ์ที่ชำรุดและเสื่อมสภาพหมดความจำเป็นใช้งานในราขการ โดยวิธีเฉพาะ
( 01 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 10:56:41)
 
การขายพัสดุครุภัณฑ์ที่ชำรุดและเสื่อมสภาพหมดความจำเป็นใช้งานในราขการ โดยวิธีเฉพาะ
( 18 มกราคม 2564 เวลา 14:38:24)
 
รายงานงบรับ-จ่าย ประจำเดือน ธันวาคม 2563
( 5 มกราคม 2564 เวลา 13:25:46)
 
ประชาสัมพันธ์กฎกระทรวงกำหนดภาษีป้าย พ.ศ. 2563
( 15 ธันวาคม 2563 เวลา 11:27:28)
 
รายงานรายรับ-จ่ายจริง ประจำเดือน พฤศจิกายน 2563
( 4 ธันวาคม 2563 เวลา 11:00:00)
 
รายงานงบรับ-จ่าย ประจำเดือน ตุลาคม 2563
( 4 พฤศจิกายน 2563 เวลา 09:10:47)
 
รายงานงบรับ-จ่าย ประจำเดือน กันยายน 2563
( 5 ตุลาคม 2563 เวลา 10:01:58)
 
ประกาศแผนการใช้จ่ายเงินรวม ไตรมาสที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2564
( 2 ตุลาคม 2563 เวลา 09:43:38)
 
ประกาศเทศบาลตำบลหงาว เรื่องผลการสรรหาและเลือกสรรและขึ้นบัญชีผู้สรรหาและเลือกสรรข
( 16 พฤศจิกายน 2563 เวลา 09:54:51)
 
ประกาศเทศบาลตำบลหงาว เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิสอบเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนั
( 10 พฤศจิกายน 2563 เวลา 09:37:03)
 
ประกาศเทศบาลตำบลหงาว เรื่องรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการของ
( 26 ตุลาคม 2563 เวลา 14:33:31)
 
ประกาศแผนการใช้จ่ายเงิน ไตรมาสที่ 4 ประจำปีงบประมาณ 2563
( 25 มิถุนายน 2563 เวลา 10:12:09)
 
ประกาศแผนการใช้จ่ายเงิน ไตรมาสที่ 3 ประจำปีงบประมาณ 2563
( 31 มีนาคม 2563 เวลา 10:27:26)
 
ประกาศแผนการใช้จ่ายเงิน ไตรมาสที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2563
( 25 ธันวาคม 2562 เวลา 09.04:00)
 
ประกาศแผนการใช้จ่ายเงิน ไตรมาสที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2563
( 17 ตุลาคม 2562 เวลา 16:14:37)
 
งดจัดงานลอยกระทง ประจำปี 2563
ตามที่รัฐบาลให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ใช้ดุลยพินิจในการจัดกิจกรรม งานประเพณีต่างๆตามความเหมาะสม เนื่องจากช่วงนี้ยังอยู่ในช่วงการเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส โคโรนา 2019 (โควิด-19) รอบ 2 ซึ่งที่จังหวัดตากยังพบมีผู้ติดเชื้อ 2 ราย และสถานการณ์การแพร่ระบาดที่รุนแรงในประเทศเพื่อนบ้าน ดังนั้นเพื่อความไม่ประมาทและป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส (โควิด-19) เทศบาลตำบลหงาว อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย จึงของดการจัดกิจกรรมงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2563 ซึ่งปีนี้วันลอยกระทงตรงกับวันเสาร์ที่ 31 ตุลาคม 2563 และขอความร่วมมือประชาชนงดจุดโคมลอย เพื่อป้องกันอันตรายจากอัคคีภัยที่อาจจะเกิดขึ้นได้ จึงขอประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน ( 21 ตุลาคม 2563 เวลา 11:08:10)
 
ประชาสัมพันธ์ช่องทางการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารของทางเทศบาลได้ง่าย
เทศบาลตำบลหงาวขอประชาสัมพันธ์ชองทางการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารของทางเทศบาลตำบลหงาวได้ง่ายๆ โดยวิธีการแสกนคิวอาร์โค้ดมี 2 ทางในการรับข้อมูลข่าวสาร 1. โค้ดเข้่าถึงเว็ปไซต์เทศบาล 2. โค้ดเข้าถึงเฟชบุ๊คของเทศบาล ( 12 ตุลาคม 2563 เวลา 11:37:32)
 
ประชาสัมพันธ์แผนการจัดเก็บภาษี ประจำปี 2564
( 12 ตุลาคม 2563 เวลา 10:16:01)
 
รายงานงบรับ-จ่าย ประจำเดือน สิงหาคม 2563
( 1 กันยายน 2563 เวลา 14:44:16)
 
รายงานงบรับ-จ่าย ประจำเดือน กรกฎาคม 2563
( 4 สิงหาคม 2563 เวลา 10:43:52)
 
รายงานงบรับ-จ่าย ประจำเดือนพฤษภาคม 2563
( 4 มิถุนายน 2563 เวลา 09:43:14)
 
ประกาศเทศบาลตำบลหงาว เรื่องผลการสรรหาและเลืแกสรรและขึ้นบัญชีผู้สรรหาและเลือกสรรข
( 03 สิงหาคม 2563 เวลา 10:40:09)
 
ประกาศเทศบาลตำบลหงาว เรื่องการมอบอำนาจการตัดสินใจในการอนุญาต อนุมัติ และการปฏิบั
( 30 กรกฏาคม 2563 เวลา 13:32:10)
 
ประกาศเทศบาลตำบลหงาว เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิสอบเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนั
( 23 กรกฏาคม 2563 เวลา 11:04:08)
 
ประกาศเทศบาลตำบลหงาว เรื่องการจัดตั้งโรงเรียนสังกัดเทศบาลตำบลหงาว
( 21 กรกฏาคม 2563 เวลา 13:40:23)
 
รายงานงบรับ-จ่าย ประจำเดือน มิถุนายน 2563
( 8 กรกฏาคม 2563 เวลา 10:33:36)
 
รายงานงบแสดงผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ 3 /2563
( 9 กรกฏาคม 2563 เวลา 13:10:04)
 
ประกาศเทศบาลตำบลหงาว เรื่องรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประ
( 14 กรกฏาคม 2563 เวลา 10:11:48)
 
ประชาสัมพันธ์การรับโอนสายผู้บริหารกรณีปลดล๊อค ถึง 31 สิงหาคม 2563 ตำแหน่งผู้อำนว
( 10 กรกฏาคม 2563 เวลา 15:46:14)
 
ประชาสัมพันธ์การชำระภาษี ประจำปี 2562
( 25 ธันวาคม 2561 เวลา 09:43:08)
 
ประกาศเทศบาลตำบลหงาว เรื่อง การออกสำรวจทรัพย์สินที่ต้องเสียภาษี ประจำปี 2562
( 23 พฤศจิกายน 2561 เวลา 09:40:48)
 
ประกาศเทศบาลตำบลหงาว เรื่องผลการสรรหาและเลือกสรรและขึ้นบัญชีผู้สรรหาและเลือกสรรข
( 28 พฤษภาคม 2563 เวลา 09:23:33)
 
รายงานงบแสดงผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ 2 /2563
( 2 เมษายน 2563 เวลา 09:42:24)
 
รายงานงบแสดงผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ 1 /2563
( 10 มกราคม 2563 เวลา 10:41:51)
 
รายงานงบแสดงผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ 4 /2562
( 22 ตุลาคม 2562 เวลา 11:41:06)
 
รายงานงบแสดงผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ 3 /2562
( 11 กรกฎาคม 2562 เวลา 10:30:34)
 
รายงานงบแสดงผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่2 /2562
( 24 เมษายน 2562 เวลา 14:39:55)
 
รายงานงบแสดงผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ 1 /2562
( 10 มกราคม 2562 เวลา 16:18:42)
 
 
 Untitled Document

ออนไลน์ใช้งานอยู่ 1 คน จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ 243581 ครั้ง

เทศบาลตำบลหงาว 96 หมู่ 1 ต.หงาว อ.เทิง จ.เชียงราย 57160 โทรศัพท์ 0-5369-6333 โทรสาร 0-5369-6334
เว็บไซต์แห่งนี้รองรับการแสดงผลได้ดี ที่ขนาดจอภาพ 1024 x 800 พิกเซล

Last Update 2021 tambon-ngao.go.th. All Rights Reserved. Design by: เชียงรายเอ็นเทอร์ซอฟต์