Untitled Document
"เทศบาลตำบลหงาว ยินดีต้อนรับทุกท่านที่มาเยือน" ..........   ถิ่นวัฒนธรรมล้านนา ล้ำค่าองค์พระเจ้าสองสี พระธาตุปลายนาตั้งตระหง่านสานชีวี สายนทีลำน้ำหงาวชาวเกษตรกรรม
Untitled Document
 เมนูหลักเว็บไซต์
หน้าแรก
ประวัติเทศบาลตำบลหงาว
ข้อมูลทั่วไปตำบลหงาว
คำแถลงนโยบายนายกเทศมนตรี
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
โครงสร้างเทศบาลตำบลหงาว
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประกวดราคา
ประมวลภาพกิจกรรม / ผลงาน
คลังเอกสาร
เอกสารเทศบัญญัติ
เอกสารงานนโยบายและแผน
เอกสารรายงาน
เอกสารงานบุคลากร
เอกสารงานจัดซื้อ-จัดจ้าง
ประกาศเทศบาลตำบลหงาว เรื่องการกำหนดระยะเวลาแล้วเสร็จของงาน
จดหมายข่าว
ปี พ.ศ. 2558
ปี พ.ศ. 2559
ปี พ.ศ. 2560
ปี พ.ศ. 2561
ปี พ.ศ. 2562
ปี พ.ศ. 2563
รายงานประชุมผู้บริหาร พนักงาน และพนักงานจ้าง
ปี พ.ศ. 2558
ปี พ.ศ. 2559
ปี พ.ศ. 2560
ปี พ.ศ. 2561
ปี พ.ศ. 2562
ปี พ.ศ. 2563
กิจการสภาฯ
ปี พ.ศ. 2561
ปี พ.ศ. 2562
ปี พ.ศ. 2563
ปี พ.ศ. 2564
ปี พ.ศ. 2565
ปี พ.ศ. 2566
เกร็ดความรู้
คู่มือสำหรับประชาชน ตาม พ.ร.บ. อำนวยความสะดวกฯ
หนังสือราชการ
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ร้องทุกข์-ร้องเรียน
สายด่วนผู้บริหาร
ร่วมแสดงความคิดเห็น / กระดานสนทนา
ผลสำรวจความพอใจของประชาชน
รายงานการประเมินประสิทธิภาพของ อปท.(LPA)
ติดต่อหน่วยงาน

ศูนย์บริการออนไลน์

สำนักงานทะเบียนพาณิชย์
ระเบียบกฎหมายเกี่ยวกับเทศบาล
แบบฟอร์มคำร้องต่างๆ

 

Link อื่นๆ

ศูนย์กลางความรู้แห่งชาติ
แหล่งท่องเที่ยว
ร้านอาหาร
โรงแรมที่พัก ต.หงาว
สินค้า OTOP

แผนที่ตำบลหงาว

 

เว็บลิงค์จังหวัดเชียงราย

อุณหภูมิเชียงราย
 
ระบบศูนย์ข้อมูล และรายงาน
 
 
       หน่ายงานราชการ
 
       แนวข้อสอบราชการ
พนักงานส่วนตำบล
พรบ.อบต.พ.ศ.2537
ข้อสอบครูออนไลน์
ข้อสอบความรู้รอบตัว
ข้อสอบคอมพิวเตอร์
แหล่งรวมข้าราชการ /ครู /อบต. /ก.พ.
 
        ข้อมูลบริการ
ค้นหาทะเบียนราษฎร์
ค้นหาทะเบียนชื่อสกุล
ค้นหาราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดิน
ค้นข้อมูลทะเบียนธุรกิจ
ค้นหาข้อมูลภาครัฐ
เสียภาษีออนไลน์
สแกนไวรัสฟรี
ค้นหารหัสไปรษณีย์
จองตั๋วเครื่องบิน
ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์
เบอร์โทรที่ควรทราบ
 

วัดพระเจ้าสองสี

 

ของดีตำบลบ้านหงาว สิ่งที่ชาวบ้านตำบลหงาวมีความภาคภูมิใจได้ทำการอนุรักษ์เพื่อให้คนรุ่นต่อไปได้สักการบูชามีอยู่ด้วยกัน 3 สิ่งคือ

สิ่งสำคัญประการแรกของตำบลหงาว คือ พระเจ้าสองสี
ประดิษฐานอยู่วิหารพระเจ้าสองสีใพระปฐมเจดีย์วัดบุญนาค (ชื่อวัดบุญนาคเพระเดิมมีป่าต้นบุญนาคขึ้นอยู่จำนวนมาก) บ้านบุญนาคพัฒนาหมู่ที่ 20 ห่างจากที่การสำนักงาน อบต. หงาว ราว 3 กิโลเมตร ไปทางเหนือตามประวัติกล่าวว่าครูบาพรหมเทพ (ครูบาทิพ พละ พลญาโณ ) เจ้าอาวาสองค์แรกของวัดบุญนาค เป็นพระเถระที่แก่กล้าวิชาอาคม วันหนึ่งท่านเจ้าอาวาสได้ชักชวนชาวบ้านไปช่วยกันอาราธนาพระพุทธรูปศักดิ์องค์ขึ้นจากใต้ซากเจดีย์ทรุดโทรมเก่าแก่หลังพระอุโบสถ เพื่อนำมาประดิษฐาน ณ ทีอันควรในวัด พระพทุธรูปองค์นั้น มีพุทธลักษณะเป็นพระพุทธรูปศิลปะสมัยเชียงแสน คาดว่ามีอายุมากกว่า 500 ปี มีลักษณะพิเศษ คือองค์พระเป็นสีทองแดงแต่ส่วยของผ้าจีวรและผ้าสังฆาฏิเป็นสีทองสำริด ต่อมาได้สร้างวิหารพระเจ้าสองสี ทรงจัตุรมุขหลังคาเป้นเจดีย์ไว้เป็นทีประดิษฐานพระเจ้าสองมาจนถึงปัจจุบัน

สิ่งสำคัญประการที่สองคือ พระธาตุดอยแก้ว หรือ พระธาตุปลายนา ตั้งอยู่ที่บ้านศาลาวาส หมู่ที่ 4 อยู่ท้ายทุ่งนาของชาวบ้าน จึงนิยมเรียกว่าพระธาตุปลายนา สันนิฐานว่าสร้างขึ้นมาราว ปี พ.ศ. 2470 โดยท่าย ครูบาเทะวงค์ แห่งวัดบุญนาค และครูบาอุทธิยา แห่งวัดศาลาวาส เพื่อให้เป้นสถานทีสัการะบูชาของพุทธสานิกชนภายในองค์พระธาตุได้บรรจุเอาพระพุทธรูปศักดิ์สทธิ 4 องค์ (เป็นพระแก้ว 1 องค์ ) ชาวบ้านเล่าว่าขานว่าทุกวันพระ ขึ้น 15 ค่ำ ที่ตรงกับวันพระ ใหญ่ (วันศีลใหญ่) จะปรากฏดวงไฟลอยขึ้นสู่ฟากฟ้าหรอไม่ก็ลอยไปยังพระเจ้าสองสองสี ที่วัดบุญนาค เป็นที่น่าอัศจรรย์

สิ่งสำคัญประการที่สาม คือ วัดม่วงแก้ว ตั้งอยู่ที่บ้านม่วงหมู่ที่ 15 สร้างขึ้นราวปี พศ. 2442 เป็นวัดที่มีพระอุโบสถเก่าแก่สร้างขึ้นโดยการใช้วัสดุที่เป้นไม้ทั้งหลัง หลังคามุงด้วนแป้นเกล็ด พื้นเป็นพื้น ดินหาดูได้ยากมาก ภายในวัดเดิมีต้นมะม่วใหญ่ 7 ต้น ต้นมะแก้ว(ต้นพิกุล) 3 ต้น ปัจจุบันได้ตามไปทั้งหมด คงเหลือแต่โคนต้นมะม่วงใหญ่เพียงต้นเดียว ที่ชาวบ้านได้ช่วยกันรักษาไว้เป็นอย่างดี และต้นไม้ทั้งสองชนิดนี้เองเป็นที่มาของชื่อวัด

ขณะนี้ได้มีการสร้างอุโบสถหลังใหม่ขึ้นแทนอุโบสถหลังเดิมแล้ว แต่ด้วยเรพาะชาวบ้านต้องการให้เห็นถึงศิลปะเก่าแก่แบบล้านนาจึงยังไม่ทำการลื้อถอนพระอุโบสถเก่าแต่อย่างใด องค์การบริหารส่วนตำบลหงาวได้มีแผนการพัฒนาสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญทางประวัติศาสตร์ทั้งสามไว้เพื่อเป็นสถานทีท่องเที่ยวสำคัญของอำเภอและของจังหวัดต่อไปในอนาคตมีรายการ โทรทัศน์และหนังสือสารคดีเข้ามานำเรื่องราวออกเผยแพร่อยู่อย่างสม่ำเสมอ นักท่องเที่ยวที่สนใจสถานที่ท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ลู้ศรัทธาไม่ควรพลาดมาเยี่ยมชม 3 สิ่งสำคัญของตำบลหงาวส่วนหนึ่งของประวัติศาสตร์เวียงเทิง

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
เทศบาลตำบลหงาว อ.เทิง จ.เชียงราย
โทร .0-5369-6333 โทรสาร.0-5369-6334

 Untitled Document

ออนไลน์ใช้งานอยู่ 1 คน จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ 243581 ครั้ง

เทศบาลตำบลหงาว 96 หมู่ 1 ต.หงาว อ.เทิง จ.เชียงราย 57160 โทรศัพท์ 0-5369-6333 โทรสาร 0-5369-6334
เว็บไซต์แห่งนี้รองรับการแสดงผลได้ดี ที่ขนาดจอภาพ 1024 x 800 พิกเซล

Last Update 2021 tambon-ngao.go.th. All Rights Reserved. Design by: เชียงรายเอ็นเทอร์ซอฟต์