Untitled Document
"เทศบาลตำบลหงาว ยินดีต้อนรับทุกท่านที่มาเยือน" ..........   ถิ่นวัฒนธรรมล้านนา ล้ำค่าองค์พระเจ้าสองสี พระธาตุปลายนาตั้งตระหง่านสานชีวี สายนทีลำน้ำหงาวชาวเกษตรกรรม
Untitled Document
 เมนูหลักเว็บไซต์
หน้าแรก
ประวัติเทศบาลตำบลหงาว
ข้อมูลทั่วไปตำบลหงาว
คำแถลงนโยบายนายกเทศมนตรี
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
โครงสร้างเทศบาลตำบลหงาว
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประกวดราคา
ประมวลภาพกิจกรรม / ผลงาน
คลังเอกสาร
เอกสารเทศบัญญัติ
เอกสารงานนโยบายและแผน
เอกสารรายงาน
เอกสารงานบุคลากร
เอกสารงานจัดซื้อ-จัดจ้าง
ประกาศเทศบาลตำบลหงาว เรื่องการกำหนดระยะเวลาแล้วเสร็จของงาน
จดหมายข่าว
ปี พ.ศ. 2558
ปี พ.ศ. 2559
ปี พ.ศ. 2560
ปี พ.ศ. 2561
ปี พ.ศ. 2562
ปี พ.ศ. 2563
รายงานประชุมผู้บริหาร พนักงาน และพนักงานจ้าง
ปี พ.ศ. 2558
ปี พ.ศ. 2559
ปี พ.ศ. 2560
ปี พ.ศ. 2561
ปี พ.ศ. 2562
ปี พ.ศ. 2563
กิจการสภาฯ
ปี พ.ศ. 2561
ปี พ.ศ. 2562
ปี พ.ศ. 2563
ปี พ.ศ. 2564
ปี พ.ศ. 2565
ปี พ.ศ. 2566
เกร็ดความรู้
คู่มือสำหรับประชาชน ตาม พ.ร.บ. อำนวยความสะดวกฯ
หนังสือราชการ
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ร้องทุกข์-ร้องเรียน
สายด่วนผู้บริหาร
ร่วมแสดงความคิดเห็น / กระดานสนทนา
ผลสำรวจความพอใจของประชาชน
รายงานการประเมินประสิทธิภาพของ อปท.(LPA)
ติดต่อหน่วยงาน

ศูนย์บริการออนไลน์

สำนักงานทะเบียนพาณิชย์
ระเบียบกฎหมายเกี่ยวกับเทศบาล
แบบฟอร์มคำร้องต่างๆ

 

Link อื่นๆ

ศูนย์กลางความรู้แห่งชาติ
แหล่งท่องเที่ยว
ร้านอาหาร
โรงแรมที่พัก ต.หงาว
สินค้า OTOP

แผนที่ตำบลหงาว

 

เว็บลิงค์จังหวัดเชียงราย

อุณหภูมิเชียงราย
 
ระบบศูนย์ข้อมูล และรายงาน
 
 
       หน่ายงานราชการ
 
       แนวข้อสอบราชการ
พนักงานส่วนตำบล
พรบ.อบต.พ.ศ.2537
ข้อสอบครูออนไลน์
ข้อสอบความรู้รอบตัว
ข้อสอบคอมพิวเตอร์
แหล่งรวมข้าราชการ /ครู /อบต. /ก.พ.
 
        ข้อมูลบริการ
ค้นหาทะเบียนราษฎร์
ค้นหาทะเบียนชื่อสกุล
ค้นหาราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดิน
ค้นข้อมูลทะเบียนธุรกิจ
ค้นหาข้อมูลภาครัฐ
เสียภาษีออนไลน์
สแกนไวรัสฟรี
ค้นหารหัสไปรษณีย์
จองตั๋วเครื่องบิน
ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์
เบอร์โทรที่ควรทราบ
 

 

สินค้า OTOP ตำบลหงาว

ของที่ระลึกจากกะลามะพร้าว
สถานที่จัดจำหน่าย :
- ศูนย์จำหน่ายสินค้าOTOPตำบลหงาว ี่เทศบาลตำบลหงาว อำเภอเทิง โทร.0.5369-6333-4
ที่มา - กลุ่มอาชีพบ้านใหม่ ตำบลเวียง อำเภอเทิง
รุปแบบผลิตภัณฑ์ - โคมไฟ,กาน้ำ,ของตกแต่งบ้าน
ราคา -
ผลิตภัณฑ์ดอกไม้ประดิษฐ์
สถานที่จัดจำหน่าย :
- ศูนย์จำหน่ายสินค้าOTOPตำบลหงาว ี่เทศบาลตำบลหงาว อำเภอเทิง โทร. 0-5369-6333-4
ที่มา - กลุ่มแม่บ้านตำบลหงาว
รูปแบบผลิตภัณฑ์ - แจกันพร้อมดอกไม้ประดิษฐ์แบบต่างๆ
ราคา -
สมุนไพรลูกประคบ
สถานที่จัดจำหน่าย :
- ศูนย์จำหน่ายสินค้าOTOPตำบลหงาว ี่เทศบาลตำบลหงาว อำเภอเทิง โทร. 0-5369-6333-4
ที่มา - กลุ่มนวดแผนโบราณสถานีอนามัยตำบลหงาว
รูปแบบผลิตภัณฑ์ -
ราคา -
ผลิตภัณฑ์เคื่องปั้นดินเผา
สถานที่จัดจำหน่าย :
- ศูนย์จำหน่ายสินค้าOTOPตำบลหงาว เทศบาลตำบลหงาว อำเภอเทิง โทร. 0-5369-6333-4
ที่มา - เรือนจำ อำเภอเทิง
รูปแบบผลิตภัณฑ์ - โคมไฟดินเผา,แจกันดินเผาและของที่ระลึกดินเผาฯลฯ
ราคา -

เสื้อที่ระลึกภูชี้ฟ้า
สถานที่จัดจำหน่าย :

- ศูนย์จำหน่ายสินค้าOTOPตำบลหงาว อำเทิง โทร.0-5369-6333-4
ที่มา - กลุ่มแม่บ้านเย็บผ้าศูนย์กศน.หงาว
รูปแบบผลิตภัณฑ์ - เสื้อที่ระลึกภูชี้ฟ้า(ขาว-ดำ),เสื้อผ้าไหม ฯลฯ

ผลิตภัณฑ์ผ้าไหม
สถานที่จัดจำหน่าย :

- ศูนย์จำหน่ายสินค้าOTOPตำบลหงาว
ที่มา - จังหวัดสุโขทัย
รูปแบบผลิตภัษณฑ์ - ผ้าไหมขนาดกว้าง 1.50 ม. ยาว 3 ม.
ราคา -

ผลิตภัณฑ์ผ้าถักโครเซต์
สถานที่จัดจำหน่าย :

สถานที่จำหน่าย - ศูนย์จำหน่ายสินค้าOTOPตำบลหงาว
ที่มา - กลุ่มแม่บ้านหมู่ที่ 11 บ้านสันป่าบง
รูปแบบผลิตภัณฑ์ - ปลอกหมอน,เสื้อ,ผ้าคลุมไหล่ ฯลฯ
ราคา -

ไวส์สมุนไพรและสุรากลั่นท้องถิ่น
สถานที่จัดจำหน่าย :

- ศูนย์จำหน่ายสินค้าOTOPตำบลหงาว ี่เทศบาลตำบลหงาว อำเภอเทิง โทร.0-5369-6333-4
ที่มา - กลุ่มสุรากลั่นหมู่ที่ 6 บ้านดอนไชย ,กลุ่มทำไวส์อำเภอขุนตาล
รูปแบบผลิตภัณฑ์ - ไวส์ทำจากลิ้นจี่และมะขามป้อม,สุรากลั่นจากท้องถิ่น
ราคา -

ผลิตภัณฑ์เครื่องหวาย
สถานที่จัดจำหน่าย :

หมู่ 3 ต.หงาว อ.เทิง จ.เชียงราย
ในโครงการหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) เทศบาลตำบลหงาว
โทร. 053-696333 โทรสาร. 053-696334

ผลิตภัณฑ์เครื่องหวาย
สถานที่จัดจำหน่าย :

หมู่ 3 ต.หงาว อ.เทิง จ.เชียงราย
ในโครงการหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) เทศบาลตำบลหงาว
โทร. 053-696333 โทรสาร. 053-696334
กลุ่มตีเหล็กบ้านหงาว
สถานที่จัดจำหน่าย :

เทศบาลตำบลหงาว
อ.เทิง จ.เชียงราย 57160
โทร .0-5369-6333 โทรสาร.0-5369-6334

 

 Untitled Document

ออนไลน์ใช้งานอยู่ 1 คน จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ 243581 ครั้ง

เทศบาลตำบลหงาว 96 หมู่ 1 ต.หงาว อ.เทิง จ.เชียงราย 57160 โทรศัพท์ 0-5369-6333 โทรสาร 0-5369-6334
เว็บไซต์แห่งนี้รองรับการแสดงผลได้ดี ที่ขนาดจอภาพ 1024 x 800 พิกเซล

Last Update 2021 tambon-ngao.go.th. All Rights Reserved. Design by: เชียงรายเอ็นเทอร์ซอฟต์